Inne / Others

Ulotka firmy Banksja

Lazaro & Etienne - pierwsza i czwarta strona ulotki

Lazaro & Etienne - druga i trzecia strona

Rysunek kanapy wykonany w programie Corel Draw X3 za pomocą wektorów.